Health Canada
Symbol of the Government of Canada
Consumer Product Safety

All applications by active

Records found = 734

All applications by active
Active Ingredients Current Applications Registered Products Current Re-evaluations Incident Reports
IBA 0 1 0 0
ICARIDIN 7 70 0 4
IMAZAMETHABENZ-METHYL 0 3 0 3
IMAZAMOX 16 37 0 55
IMAZAPYR 4 9 0 28
IMAZETHAPYR 5 34 0 33
IMIDACLOPRID 49 106 0 12899
IMIPROTHRIN 0 3 0 2
INDAZIFLAM 3 7 0 15
INDOLE 6 0 0 0
INDOLE-3-BUTYRIC ACID, PRESENT AS POTASSIUM SALT 0 2 0 0
INPYRFLUXAM 3 8 0 0
IODOSULFURON-METHYL-SODIUM 0 2 1 8
IPCONAZOLE 4 12 1 1
IPFLUFENOQUIN 3 0 0 0
IPRODIONE 0 7 0 6
IRON (PRESENT AS FEHEDTA) 0 32 0 338
IRON (PRESENT AS FERRIC PHOSPHATE) 0 8 0 10
IRON (PRESENT AS FERROUS SULFATE HEPTAHYDRATE) 1 1 0 0
IRON (PRESENT AS FERROUS SULFATE MONOHYDRATE) 1 6 0 4
ISOCYCLOSERAM 10 0 0 0
ISOFETAMID 0 4 0 0
ISOPROPYL ALCOHOL 0 1 0 4
ISOXABEN 0 3 0 4
ISOXAFLUTOLE 5 8 0 4